Wczytuje...

TO ZALEŻY OD CIEBIE DOKĄD ZAPROWADZI CIĘ DROGA

„ZMIANA NA PLUS” to Twoja nowa droga
zgłoszenie

o projekcie

logotypy UE

Cel Projektu:

 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy
 • utrzymanie zatrudnienia
 • zatrudnienie
 • samo zatrudnienie
 • Projekt adresowany jest dla:

 • osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • osób zwolnionych z pracy z przyczyn dot. Zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • osób odchodzących z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS
 • Wsparciem mogą zostać objęte osoby z powiatów:

 • Miasta Kraków
 • krakowskiego
 • chrzanowskiego
 • oświęcimskiego
 • olkuskiego
 • proszowickiego
 • miechowskiego
 • wielickiego
 • Okres realizacji Projektu: 01.06. 2016 r. – 31.05.2018r.

  Formy wsparcia:
  Zadania projektu „Zmiana na Plus” realizowane są w ramach dwóch ścieżek

  Ścieżka A

  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  - kurs przedsiębiorczości
  - doradztwo grupowe i indywidualne w sporządzeniu biznes planów
  - konkurs biznes planów
  - przyznanie dotacji
  - wsparcie pomostowe
  - monitoring przez eksperta zadaniowego pod kątem wykorzystywania dotacji
  -przedsiębiorstwa społeczne

  Ścieżka B

  Wsparcie zawodowe
  - szkolenia, kursy, studia podyplomowe
  -staże, praktyki zawodowe
  -subsydiowane zatrudnienie
  -dodatek relokacyjny
  -miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Doradztwo grupowe i indywidualne
  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  -case management
  -poradnictwo specjalistyczne w tym psychologiczne i zawodowe